Disclaimer

Voor CAD geldt dezelfde disclaimer als van Tomassen ICT Services BV.

DISCLAIMER op de website

De website www.cad.nl wordt beheerd door Tomassen ICT Services B.V. Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht. De website dient alleen om algemene informatie te verstrekken. Tomassen ICT Services kan niet garanderen dat die informatie volledig is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Daarnaast aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Tomassen ICT Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In het geval u op deze website persoonlijke gegevens invult, zullen deze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd worden en niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Voor verdere informatie hierover kunt u het Privacy Statement raadplegen, dat gepubliceerd is op de website van Tomassen ICT Services. Tomassen ICT Services BV maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van haar website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Tomassen ICT Services BV de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Tomassen ICT Services heeft de website op passende technische en organisatorische wijze beveiligd, zo maakt deze website gebruik van zogeheten SSL-encryptie (Secure Socket Layer) om de in het webformulier ingevulde gegevens te beschermen. U herkent het gebruik van deze SSL-encryptie aan het webadres, dat begint met ‘https:’. De ‘s’ in ‘https’ staat voor ‘secure’ (‘beveiligd’).

SSL-encryptie houdt in dat uw persoonlijke gegevens versleuteld worden, zodat deze niet door derden kunnen worden (in)gezien. Dat betekent dat als u met ons communiceert via de website dat op een veilige wijze gebeurt waarbij alleen u en Tomassen ICT Services de gegevens die u verstuurt kunnen inzien.

Op alle overeenkomsten van koop en/of dienstverlening met Tomassen ICT Services zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing, die op deze website gepubliceerd zijn. Tomassen ICT Services behoudt alle intellectuele rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, het beeldmerk, de vormgeving, de (bewegende) beelden en geluiden), behoudens voor zover deze rechten bij een derde rusten en waarvoor Tomassen ICT Services toestemming heeft om deze te publiceren op haar website. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tomassen ICT Services over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Copyright © | 2024 | Powered by Tomassen ICT Services